FX60

FX60 är designad för de större saneringsuppdragen så som spillvatten, uppsugning av sand och grus, industristädning och t ex sanering efter utsläpp av diverse slag.