JT100

JT100 Mach 1 är en produktiv utrustning för de stora såväl de stora som de mindre projekten inom gas, vatten och kabelsektorn. I sin klass är den en utrymmesnål och smidig maskin med ombord 870 lit/min vätskepump. Egen kran gör att man snabbt och enkelt skiftar borrstångsmagasin vid de längre borrningarna. Se produktblad här.

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.