JT100

JT100 Mach 1 är en produktiv utrustning för de stora såväl de stora som de mindre projekten inom gas, vatten och kabelsektorn. I sin klass är den en utrymmesnål och smidig maskin med ombord 870 lit/min vätskepump. Egen kran gör att man snabbt och enkelt skiftar borrstångsmagasin vid de längre borrningarna. Se produktblad här.