System naprowadzania Serii TK RECON™

System Subsite ® Serii TK RECON™ cechuje się dwiema metodami namierzania: Walkover – „obchód” i DrillTo™” – „wierć do” oraz pomiarem głębokości do 33,5 m. Wprowadzono również dodatkowe udogodnienia takie jak: zwiększony wybór baterii czy udoskonalone działanie odbiornika (większa odporność na zakłócenia w terenie i szybszy przesył danych do monitora na wiertnicy), które umożliwiają podniesienie wydajności pracy. Instrukcja użytkownia – film (wersja angielska)