FM5

Prosta konstrukcja oraz wiele opcji konfiguracji modelu FM5 ułatwiają uzyskanie różnych ustawień oraz transport. W przypadku FM5 „łatwość” nie jest pustym sloganem. Posiada on nawet nóż do worków.

  • Mokry kosz zasypowy z układem Venturiego zapewnia doskonałe mieszanie płuczki; strome ściany kosza przyspieszają cykl mieszania.
  • Wąski zbiornik można ustawić z boku wiertnicy na przyczepie, dzięki czemu ułatwiony jest transport sprzętu na miejsce pracy.
  • Nachylone dno zbiornika zapewnia, że cała płuczka wiertnicza przepływa przez pompę i jest dokładnie mieszana.
  • Elastyczny montaż pompy gwarantuje wiele konfiguracji ustawienia; przepływ pompy wynosi 160 gpm (606 l/min).