Tunnel Gel® Max

TUNNEL-GEL® MAX to specialnie stworzona fromuła wysokowydajnego
bentonitu, przeznaczona do stosowania w tunelingu oraz projektach HDD
o dużych średnicach. TUNNEL-GEL MAX cechuje szybkie budowanie lepkości
płynu wiertniczego przy jednoczesnym zachowaniu efektywnej stabilizacji
otworu i podwyższonej kontroli filtracji w większości płynów wiertniczych
przygotowywanych na bazie wody.