Subsite 830 R/T

Lokalizacja i identyfikacja infrastruktury podziemnej to niejednokrotnie trudne zadanie. Aby sprostać wymaganiom stwarzanym przez różne warunki istniejące w terenie podczas wykonywanych prac, stworzono Subsite® 830R/T.  Ten niezwykle łatwy w obsłudze system działa z wyjątkową skutecznością w bardzo wysokich zakresach aktywnej częstotliwości. 830R/T pozwala na lokalizację zarówno sieci gazowych jak i systemów zasilania gazem.