FX30

Med en bullernivå på endast 73 dBA är FX30 en av de tystaste slamsugarna på marknaden.

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.