FX65

FX65 är designad för de större saneringsuppdragen så som spillvatten, uppsugning av sand och grus, industristädning och t ex sanering efter utsläpp av diverse slag. Se produktblad här.

 

 

 

 

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.