No-Sag

NO-SAG® – środek zwiększający odporność na ścinanie. Biopolimer o
konsystencji pudru, łatwo dyspergujący i łatwo przetłaczalny. Zwiększa on
zdolność transportu zwiercin zarówno jako składnik płuczek bentonitowych
jak i polimerowych bez wyraźnego zwiększenia lepkości płuczki.
Broszura No-Sag

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.