EZ-Mud Gold

EZ-MUD®GOLD – stabilizator glin / iłów, którego celem jest inhibicja formacji
gliniastych oraz ilastych w płynach wiertniczych na bazie wodnej bez znacznego
podnoszenia lepkości. Stabilizator EZ-MUD®GOLD stosowany wraz z bentonitami
QUIK-GEL®, BORE-GEL® oraz TUNNEL GEL PLUS® tworzy inhibicyjny płyn
wiertniczy, który pozwala zachować efektywne właściwości