Quick-Tro LV

QUIK-TROL®
LV – zmodyfikowany naturalny polimer celulozowy, który polepsza kontrolę filtracji w większości płynów na bazie wodnej bez znacznego zwiększania lepkości. QUIK-TROL® LV zastosowany wraz z bentonitami QUIK-GEL®, BOREGEL® oraz TUNNEL GEL PLUS® tworzy płyn wiertniczy, odpowiedni do wiercenia w formacjach piaszczystych. Polimer QUIK-TROL® LV może być stosowany z naturalnym lub mineralnym olejem, w celu utworzenia suspensji olejowej, która może być dostarczana bezpośrednio do przewodu wiertniczego.