Zastosowanie bentonitu i komponentów płuczkowych

Właściwy dobór komponentów do przygotowania płuczek, jest istotnym czynnikiem, mającym wpływ na sukces w wykonywaniu projektów
technologiami bezwykopowymi. Płuczka wiertnicza to ważne narzędzie dla technologii HDD, spełnia kilka podstawowych funkcji – chłodzi
elektronikę, wynosi urobek, smaruje narzędzia wiertnicze i stabilizuje otwór. W zależności od warunków gruntowych do przygotowania
płuczki wiertniczej należy aplikować produkty dobrej klasy. Komponenty BAROID®spełniają kryteria najwyższej jakości. Producent marki
Ditch Witch®zaleca używanie renomowanych komponentów BAROID®.

 

.