UtiliGuard®

System Subsite® Utiliguard® do lokalizacji instalacji podziemnych – posiada cechy, których nie znajdziesz w innych lokalizatorach. Wbudowana funkcja skanowania interferencji (AIM®) rekomenduje najbardziej odpowiednie częstotliwości dla optymalnej lokalizacji. 12-watowy generator częstotliwości umożliwia lokalizację do większych głębokości i na dłuższych dystansach. Wyłącznie UtiliGuard™ określa głębokość i horyzontalny dystans w trakcie lokalizacji. Zakres odbioru do 70 częstotliwości, w tym niestandardowe ustawiane za pomocą
oprogramowania Config Utility.

UtiliGuard® Transmitter Menu

 

UtiliGuard® Receiver Menu