DWL P20

DWL P20

System Push Rod to system wiercenia na „sucho” bez użycia płuczki wiertniczej.

W pierwszym etapie wykonujemy otwór pilotażowy.  Podczas pchania rur, możemy za pomocą obudowy sondy i głowicy wiercącej zmieniać kierunek wiercenia w górę, w dół i na boki, do wymaganego procentu w pionie i poziomie.

Po osiągnięciu wymaganej zmiany idziemy prosto, pchając i jednocześnie obracając rurę, aż do momentu,  gdy wystąpi konieczność zmiany kierunku. Minimalny promień gięcia wynosi 25 m; 4% na 1 metr.

W zależności od warunków gruntowych używamy różne głowice wiercące (dostępne są 3 różne typy)

Po wykonaniu przewiertu pilotowego poszerzamy otwór za pomocą ekspandera. Rozmiar ekspandera zależy od wymiarów wciąganej rury. Każda rura ma dedykowany ekspander.

DWL_P20_BROSZURA